Llegenda de l'església Vella

Diu la llegenda que un dia la gent de Santa Eulària sortint de l’església després d’escoltar missa, sentiren un tro i comprovaren que l’Església Vella acabava d’esfondrar-se i que les parets, juntament amb la campana, havien caigut del penjall a la mar. Aquest fet va ser interpretat per la gent del poble com un miracle i com succeí el primer diumenge de maig, a partir d’aquell moment, tots els anys es va començar a celebrar aquesta festivitat. Conta també la llegenda que en nits de tempesta, els vaixells que passaven prop del lloc podien sentir les campanes que des del fons de la mar els avisaven de la proximitat de la costa i del perill que corrien.

Tots els primers diumenges de maig gent de tots els indrets de l’illa vestien de gala els seus carros i ‘anaven a Maig’ per celebrar aquesta festa.